"EGYÜTT - Nevelünk" EFOP-3.1.6-2017-00037 projekt


2018.09.21-én pénteken az EFOP 3.1.6 projekt egyik altevékenységével kapcsolatban szakmai értekezlet megtartására került sor Kalocsán, a Nebuló EGYMI-ben. A  munkaértekezleten a kéttanáros óravezetés - mint projektelem -  módszertani és adminisztratív elvárásait összegezte Csupor Zsolt Jánosné a projekt szakmai vezetője, aki a Nebuló EGYMI intézményvezetője.  

 

A megbeszélésre meghívást kapott a Bajai Tankerület 10 érintett intézményének többségi pedagógusa, a programon részt vettek a külső helyszíneken dolgozó utazó gyógypedagógus kollégák is. A Bajai EGYMI képviseletében Csincsák Zoltánné intézményvezető helyettes érkezett a szakmai egyeztetésre és tapasztalatcserére.

A Kalocsa környéki intézmények vidéki munkatársai Miske, Ordas, Dunapataj, Géderlak településekről érkeztek. Baját és környékét Csátalja, Bátmonostor, Bajaszentistván és a Bajai EGYMI pedagógusai, gyógypedagógusai képvieselték.

 

A három tanéven át lebonyolításra kerülő - kéttanáros óravezetési metodikára épülő - program az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók támogatását és a velük foglalkozó többségi oktatásban dolgozó szakemberek munkájának mentorálását, gyógypedagógiai, szakmai megsegítését célozta meg.

 

 


 

 

 

 

Projektnyitó rendezvény zajlott a Bajai EGYMI-ben 2018.05.25-én. Az intézmény hagyományos jelleggel minden tanév végén megrendezi a "Legyünk együtt az EGYMI-ben!" nyílt iskolanapját. Ez alkalommal az "EGYÜTT - Nevelünk" EFOP-3.1.6-2017-00037 számú projekt céljait, várható tevékenységeit, szakmai, gyógypedagógiai szempontú vonatkozásait ismertette és mutatta be röviden Csincsák Zoltánné intézményvezető helyettes.


 

 Figyelemfelhívás


2018. május 2.