Értelmileg Akadályozottak Általános Iskolája

Az 1-8. évfolyamon értelmileg akadályozott tanulók fejlesztése folyik. 
Az iskolai nevelés-oktatás célja elsősorban az önálló élethez szükséges alapismeretek nyújtása, a beilleszkedést elősegítő szociális készségek fejlesztése.

A 8. osztály elvégzése után tanulóink folytathatják tanulmányaikat a Készségfejlesztő Iskolánkban.

Az iskolába kerülő értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók fokozott megsegítést, egyéni támogatást igényelnek, ehhez a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket biztosítjuk.

 A sikeres tanítás-tanulás feltételei:

 • a jól átlátható és ösztönző tanulási környezet
 • cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés
 • a kis lépésekben történő haladás
 • a gyakori ismétlés
 • egyéni képességstruktúrához igazodó differenciálás

A tanulmányait megkezdő gyermekek eltérő képességekkel rendelkeznek, ezért minden tanulóról szociális és személyiségfejlődés mérést készítünk, majd erre épülő egyéni fejlesztési tervet.

Kiemelt céljaink:

 • Sikerélményhez juttatni a tanulót a megismerési folyamatok során.
 • Kibontakoztatni együttműködő képességét az önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben.
 • Fejleszteni esztétikai érzékét, gazdagítani érzelmeit.
 • Olyan élményeket nyújtani, melyek a személyiség egészére fejlesztő hatásúak.
 • Segíteni a kapcsolat kiépítését a sérült és ép emberek között.

A fejlesztés az alábbi területeken történik:

 • kommunikáció és beszédfejlesztés,
 • gondolkodás / kognitív terület,
 • szociális- és érzelmi nevelés,
 • önkiszolgálás,
 • mozgás- és tájékozódásnevelés,
 • játék és szabadidős nevelés.                                                                                                                             

A fejlesztő tevékenység során pedagógiai módszereink kiegészítő támogatásaként számos terápiás foglalkozással erősítjük a készségek, képességek fejlődését.

 Terápiás célú fejlesztéseink:

 • állatasszisztált (lovas, kutyás) terápiák
 • só terápia
 • snoezelen terápia
 • úszásoktatás (időszakos)
 • konduktív terápia
 • tibeti hangmasszázs terápia

A tanév elejétől végéig húzódó folyamatos programokkal, szabadidős tevékenységekkel biztosítjuk a gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődését a különböző kisebb versenyekkel együtt, melyek az egészségnevelést, környezeti nevelést, baleset megelőzést, esztétikai nevelést helyezik előtérbe. Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különféle sport-, és tanulmányi versenyeken.

Szakmai fejlődésünk szempontjából fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan képezzük magunkat, így szakmai konferenciákon, előadásokon, tanfolyamokon, felsőfokú szakképzéseken veszünk részt.