Készségfejlesztő Iskola

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.       A Készségfejlesztő Iskola képzési szerkezete  2 + 2 éves. A bevezetésre kerülő felmenő jellegű, új képzési modul szerint a 9-10. évfolyam, - mint közismereti elméleti évfolyam működik. Kisebb óraszámban beépül a tevékenységekbe a gyakorlati tananyag is. Szolgálva ezzel a szakmai gyakorlati alapok kialakítását. Ezen a két évfolyamon a tanuló az általános iskolában megszerzett műveltségi és praktikus ismereteit bővíti. A közismereti oktatásuk a sajátos nevelési igényeiket figyelembe véve történik, és készíti fel a tanulókat az egyszerűbb, előkészítő gyakorlatokra. 
Megismerkednek az elsajátítható képesítésekkel.  Az alapozó időszakban történik a szükséges alapismeretek kibontakoztatása, amely során feltérképezhetővé válik a kompetenciaterületekhez közvetlenül kötődő legfontosabb tanulói képesség. (ún.: RÉSZKOMPETENCIÁK) A 9-10. évfolyamon az általános műveltség megszilárdítása mellett, a modulokhoz szükséges orientációs tevékenység folyik. A közismereti elvégzése után a moduláris szakmacsoportokon folytathatják tanulmányaikat. A képzési szerkezet újabb 2 éves időszaka a 11. évfolyamtól kezdődően, mint újonnan bevezetésre került, gyakorlati évfolyam működik. Két éven keresztül, az egyéni sajátosságokhoz igazodóan a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő gyakorlati tevékenységeket erősíti a sérült tanulókban, moduláris jelleggel.

A szakma csoportok két modulból kerültek összetársításra. A tanulók különböző óraszámú munkatevékenységekben való részvétele történik. A gyakorlati tevékenységek mellett, a NAT szerinti fejlesztési területek tantárgyainak oktatása is történik, mint, elméleti alapképességek  szintfenntartása.

Célunk a gyakorlati síkon történő, szemléletesség útján való megtapasztalhatóság, mely a praktikus tudás megszerzését, életvezetési ismeretek kialakítását, a munkavállalói alapképességek kibontakoztatását szolgálja. Fejlődjön a tanulók szakmai kifejező tára, szakirányú ismereteinek palettája, szakmai gyakorlati képessége.

A Készségfejlesztő Iskola tanműhelyen kívül, Intézménnyel együttműködésben lévő, partneri kapcsolatok helyszínein, munkahely gyakorlati tevékenységeket folytatnak a tanulók.          Célja:

 • Valós munkatapasztalások
 • Másság elfogadtatása
 • Munkaerőpiacra való integráció, híd szerep.
 • Hiányok pótlása, interperszonális kapcsolatok kialakítása.
 • Munkakészség fejlesztése
 • SNI tanulóknak átmenet a zárt világból a nyílt társadalom felé, mintegy szociális beillesztés, a megfelelő modellnyújtás

 

A MHGY programban során végzett tevékenységek:

Szervesen illeszkednek a képzési szerkezet részképesítéseihez.

 

 • Konyhai alapműveleti funkciók gyakorlása (előkészítő műveletek, befejező műveletek, kisegítő jellegű munkafolyamatok)
 • Válogatás, szálazás, dobozolás
 • Zöld védett övezetek gondozása parktisztítás egyszerűbb kertészeti és kerti tevékenységek
 • Takarítói műveletek, könyvtári chip kártya elhelyezések
 • Autómosási, ápolási műveletek.
 • Szövés -textil -papír termékek előállítási műveletei