Szakiskola

Tanulmányi területek leírása:

 

SZAKISKOLA: Előkészítő szakiskola

Tanulásban akadályozott diákok számára:

Az szakiskola 9. előkészítő évfolyamán folyó képzés elsődleges célja az általános műveltség megszilárdítása, az alapismeretekben mutatkozó hiányok pótlása, az alap- és kulcskompetenciák, valamint a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése és az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása, a megalapozott szakmaválasztás elősegítése. Az előkészítő évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás során egy szakmacsoport közös (elméleti és gyakorlati) szakmai ismereteinek oktatása és a készségek, képességek fejlesztése folyik. E tantárgyak keretében a tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, az itt használt anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, ezáltal segítséget kapnak az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, számukra leginkább megfelelő szakképesítés kiválasztásához. 

 

SZAKISKOLA: előkészítő szakiskola- 9. E évfolyam

Előkészítő

Képzés időtartama

9.E

1 év

 

SZAKISKOLA: Szakképző évfolyamok

Tanulásban akadályozott diákok számára:

 

A lenti táblázatban jelölt, Országos Képzési Jegyzék teljes, illetve rész szakképesítéseit kínáljuk a tanulásban akadályozott diákok számára.

A rész-szakképesítések képzési időtartama 2 év.

A teljes szakképesítéseket kitolt képzési idővel, 4 év alatt oktatjuk.

A szakképesítések munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása folyik. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 
A szakiskolai tanulók térítésmentesen végeznek olyan munkákat, amelyek segítségével megszerzik a jövőbeni munkaerő-piaci beilleszkedéshez szükséges szakmai tapasztalatokat.

 

Tanulásban akadályozottak esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az egyéni igényeknek megfelelően – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok segítik. A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentésére irányul.

 

 


SZAKISKOLA: 9. szakképző évfolyam 

Szakmacsoport

Szakképesítés

Képzés időtartama

Kódszám

Vendéglátás

Konyhai kisegítő/rész

21 811 01

2 év

0001

Mezőgazdaság

Parkgondozó/rész

21 622 02

2 év

0002

Könnyűipar

Textiltermék összeállító/rész

21 542 02

2 év

0003

Faipar

Asztalosipari szerelő/rész

 21 543 01

2 év

0004

Építészet

Kőműves

34 582 14

4 év

0005

Faipar

Festő, mázoló, tapétázó

34 582 04

4 év

0006

 

Tisztítás-technológiai szakmunkás

32 853 03

4 év

0007