9/E Előkészítő

A szakképzést megelőzi az egy éves előkészítő évfolyam, amelyben közismereti képzés és szakmai alapozás folyik. Ennek az évnek az a feladata, hogy előkészítse diákjainkat a szakmatanulásra. A szakmai alapozó ismeretek tantárgy keretében megismerkedhetnek a különféle szakmák alapjaival, szerszámaival és eszközeivel, munkafolyamataival.

Ez idő alatt a tanulók megismerkednek az iskola házirendjével és szokásaival, megtanulnak alkalmazkodni a közösségben elvárt normákhoz. Nem csupán a szaktárgyi ismereteik gyarapodnak, de a szociális kompetenciáik is fejlődnek. Nagy gondot fordítanak az osztályfőnökök a közösségépítésre is.

Az előkészítő évfolyamban tanított tantárgyak

 • szakmai alapozó ismeretek
 • pályaorientáció
 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • állampolgári ismeretek
 • informatika
 • angol nyelv
 • természeti ismeretek
 • testnevelés
 • műszaki rajz és vizuális nevelés
 • rehabilitáció