Bejelentkezés

NETFIT mérések

A NETFIT mérésekről (2018/2019. tanév)

 

A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” –T.E.S.I. elnevezésű kiemelt projektjét.

A projekt egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben egységesen működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést kapta.

A program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola a meghatározott mérési időszakban, tanévenként megszervezi – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi

A 2015/16-os tanévtől kezdődően egy ún. NETFIT® adminisztrátori felületet fejlesztettek ki, melynek célja hogy minden esetben, az intézményben kompetens személy kezelje az intézményi adminisztratív feladatokat, így csökkentve a testnevelő pedagógusok adminisztratív munkáját.Az adminisztrátorokat minden esetben az intézményvezető jelöli ki feladatellátási helyenként, név illetve email cím megadásával.

Adatkezelés: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (3) bekezdés értelmében a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén a személyes és egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok együttes kezelése csak a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 

A szülői hozzájáruló nyilatkozat letöltése az intézményi adminisztrátor felkeresésével lehetséges.

A Bajai EGYMI- NETFIT adminisztrátora: Kajtár József