Egyesült Út Alapítvány 

 

  

 

Bejelentkezés

Óvoda

A gyógypedagógiai óvodában célkitűzésünk az eltérő fejlődésmenetű, és a fogyatékossággal élő kisgyermekek fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a család támogatása. Ösztönző közeg megteremtésével, példaadással motiváljuk a gyermekeket a képességeik kibontakoztatására. Az önellátási teendőkre nagy hangsúlyt fektetve átszövi mindennapjainkat az étkezési szokásalakítás, a higiéniai tevékenységek beágyazása a napi teendőkbe.

A napi tervezés során törekszünk többek között a gyermekek beszéd iránti érdeklődésének felkeltésére, utánzóképesség kialakítására, hallási figyelem fejlesztésére, kommunikációs igény felébresztésére. 
Fontosnak tartjuk továbbá a közvetlen környezet tárgyairól, élővilágáról, cselekvéseiről, történéseiről tapasztalatok, ismeretek szerzés. A tehetséggondozás és az egyéni fejlesztések folyamatos részét képezik az intézményegységek mindennapi munkájának. Minden óvodással külön bemeneti mérésekkel (PAC, fejlődési skálák) határozzuk meg fejlődési szintjüket, év elején a fejlesztendő területeket, melyek egyéni fejlesztésük alapjául szolgálnak, s kijelölik a fejlesztési utat.

A napi tevékenységeinket rehabilitációs, terápiás jellegű módszerekkel színesítjük. ( állatasszisztált terápia- terápiás lovaglás, kutyás terápia , Snoeezelen-terápia, relaxáció , só terápia )