Sec4Vet


2018. szeptember 26.-27. között, az ERASMUS+ SEC4VET pályázat workshopján iskolánk is képviseltette magát Olsbergben, Németországban.

 


 

2018. április 10-11 között, Ferrara városában, Olaszországban került sor a SEC4VET Erasmus+ pályázat 2. szakmai találkozójára.

A találkozó központi témája a résztvevő partnerek országaiban, intézményeiben konkrétan a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztésére kidolgozott, használatban levő jó gyakorlatok bemutatása. A színes, részletesen kidolgozott bemutatókban végig követhettük a megvalósítási folyamatot a kezdetektől egészen a megvalósításig, az eredmények igazolásáig. A jó gyakorlatok adaptálásához egy egységes jól felépített, átgondolt struktúra kidolgozása szükséges.

Dr. Astrid Schütz a bambergi egyetem professzor asszonya előadásában a szociális és érzelmi kompetenciák mérésére szolgáló lehetséges tesztek bemutatására került sor. A tesztek a jelenlevő partnerek véleményeinek, hozzászólásainak figyelembevételével nyerik el végleges formájukat, majd az intézmények tanulóihoz, szakembereihez kerülnek kitöltésre.

A képzés további részében a partnerek betekintést nyertek a készülő kézikönyv előzetes vázlatába.

Látogatást tettünk a Centro Studi Opera Don Calabria-Cittá del Ragazzo intézetben, ahol a  szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy a munkán keresztül, a személyiségük folyamatos formálásával a társadalom hasznos tagjává váljanak.

A 2 napos képzés hozzájárult mind a szakmai ismeretek bővítéséhez, mind a rászoruló fiatalok megsegítésére irányuló oktatási módszerek, fejlesztési lehetőségek megismeréséhez.

 

SEC4VET BAJA-TEAM

 


 

Egy lehetőség mellyel élni kell!

Egyedülálló pályázati lehetőség - Erasmus SEC4VET - megvalósításához jutott a Bajai EGYMI, egyedüli magyar oktatási intézményként, melynek keretében fogyatékkal élő szakiskolás fiatalok felkészítése valósul meg, mely munkaerő-piaci esélyeiket növelve segíti elhelyezkedésüket, társadalmi integrációjukat.

 

A pályázatban Magyarország mellett, Olaszország, Észtország, Belgium, Németország, Portugália, vesz részt, mely során, innovatív módszertani eljárások, fejlesztések kidolgozására, gyakorlatban való kipróbálására kerül sor.

A projekt célja, hogy a szakiskolás fiatalok elsajátítsák azokat a szükséges szociális - érzelmi kompetenciákat, melyek hozzájárulnak személyiségfejlődésükhöz, társadalmi sikerességükhöz, megkönnyítve beilleszkedésüket, szocializációjukat. A pályázat megvalósítása, nemcsak szakmai kihívást, megmérettetést jelent, hanem olyan esélyt, mely az intézmény egész kollektívájára motivációként hat, újabb erőt, energiát és lendületet adva a további szakmai munkához.

A projekt futamideje 36 hónap, mely során, konferenciák, workshopok, műhelymunkák, tapasztalatcserék, szakmai anyagok összeállítása segíti a horizontális tanulást, a tudásátadást, a magyar szakiskolák számára. A projektfinanszírozás, a pénzügyi források kezelésében, a német főpályázó mellett az Egyesült Út Alapítvány vállalt szerepet, lehetőséget biztosítva a projekt sikeres megvalósításához, kivitelezéséhez.

 Metzinger Péterné

 Egyesült Út Alapítvány