Bejelentkezés

Tehetséggondozás

 

 


 

 

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek a Bajai EGYMI-ben

A tehetség sokszínű! 

2018 januárjában a Tehetségek Magyarországa Projektiroda által meghirdetett „Meghívás Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására III. a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében benyújtott pályázatunk sikeres eredményt ért el.

2019 márciusában került sor az intézmény és a Matehetsz közötti együttműködési megállapodás megkötésére.

Az intézmény képviseletére az alábbi személyek jogosultak a projektben:

  • Müller István intézményvezető (szakmai képviselet és érdekképviselet)
  • Csincsák Zoltánné intézményvezető helyettes (vezető programfelelős) koordináció
  • Kovács Henrietta munkaközösség-vezető (segítő programfelelős) kapcsolattartó

Akkreditált kiváló Tehetségpontként a projekt keretein belül az alábbi tevékenységek, illetve programok támogatását valósítjuk meg intézményünkben:

  • versenyfelkészítő szakkörök (atlétika, kézilabda, asztalitenisz, labdarúgás) változatos sportágakban
  • kortárscsoportokat támogató programok (Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiváljának rendezvénysorozata keretében)
  • műhelybeszélgetések (2 alkalommal szakmai team-tagok; szakedzők, testnevelő tanárok, gyógypedagógusok, pszichológus) külsős kollégák, szülők, tehetséges tanulók bevonásával

A projekt 2019.március 1-től indult, jelenleg is folyamatosan zajlik. Várhatóan 2019. május 31-én zárulnak a tervezettek szerinti tevékenységek.

A kortárs csoportokat támogató programok sikerének legfontosabb belső elvárása részünkről, hogy hozzájáruljanak a befogadó attitűd és szemlélet pozitív formálásához az érintett külső intézményekből érkező diákközösségek, a kortársak körében is.

A sportfesztiválhoz kötődő programok keretein belül közös, összehangolt tevékenységeket, jó hangulatú időtöltést kívánunk megteremteni és megerősíteni. De emellett segíteni kívánjuk a bevont diákok érzékenyítését, a szociális képességeik fejlődését, a közösségformálást, a kölcsönös megismerés és motiválás területein.

Országos hatókörben kívánunk jó példával élni a kortárs csoportok közötti együttműködésre irányuló támogató programmal. Rendhagyó testnevelés óráról már sokat hallottunk… Hasonló elképzelés motivál bennünket is!

A programok szakmai szervezése és lebonyolítása a Bajai EGYMI pedagógusainak feladata. A rendezvény támogatója a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, a FODISZ. https://fodisz.hu/naptar/esemeny/235/