Aktuális:

A Bajai Tankerületi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményegység-vezető (Óvoda intézményegység) (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A pályázati felhívás az alábbi linken tekinthető meg: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/15911

A Bajai Tankerületi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményegység-vezető (Szakiskola intézményegység) (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A pályázati felhívás az alábbi linken tekinthető meg: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/15907

A Bajai Tankerületi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményegység-vezető (Autista intézményegység) (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A pályázati felhívás az alábbi linken tekinthető meg: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/15898

A Bajai Tankerületi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményegység-vezető (Értelmileg akadályozottak általános iskolája) (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A pályázati felhívás az alábbi linken tekinthető meg: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/15815

Malomrév u. 9. 

 1964. szeptember 18-i dátummal érkezett meg a Megyei Művelődési Osztály 73 631/1964. sz. a bajai önálló gyógypedagógiai iskolát szervező okirata, amely szeptember 1-i hatállyal kinevezi a bajai első különálló gyógypedagógiai iskola első igazgatóját dr. Kopasz Jánosné gyógypedagógiai tanárt, igazgatóhelyettesnek pedig Solymos Péter gyógypedagógiai tanárt. (6500 Baja, Malomrév utca 9.)

Sok-sok lelkesedéssel, tervvel láttak munkához. Az önállósodás – a tárgyi feltételek megváltozása mellett – elsősorban szakmai téren hozott lényeges változást. Fontosnak érezték többen a szakirányú végzettség megszerzését, melyet az iskola igazgatója támogatott, anyagi, erkölcsi síkon is, így többen szereztek gyógypedagógiai tanári diplomát.

A tanulói létszám 110-120 körül mozgott. Az iskola tárgyi feltételei viszont szomorúak voltak. Kevés, kicsi, zsúfolt tantermek, a tantestületi szoba egyben igazgatói iroda is volt, gyér világítás, vaskályhás fűtés stb. Egyébként tiszta, barátságos és otthonos volt, virágokkal, gyerekek kézimunkáival díszítve. Az egyik tanterem egyben ebédlő, illetve napközi is volt. Hátrány és nehézségek mellettzajlott az oktató-nevelő munka. A fogyatékosság, a sok esetben elhanyagoló otthoni légkör mellé még ezek is többlet problémaként jelentkeztek. A körülményeken feltétlenül változtatni kellett: a világítás, a fűtés korszerűsítésével, tanműhelyépítéssel. Raktár, olajtároló, telekvásárlás sportudvar céljára, majd a szomszédos óvónői lakás megszerzése, átalakítása. Ezek voltak a távlati tervek.

Először csak a meglévő épület átalakításának lehetőségeivel gondolkodtak, később merészebben kezdtek „álmodozni”. Felmerült egy bentlakásos intézmény megvalósításának gondolata, melyből végül az lett, hogy 1978 decemberében, az új iskola és diákotthon tervének anyaga bekerül a Városi Tanács programjába. Ezt rengeteg egyeztetés, tárgyalás követte, míg elérkezett az 1985. április 30.-ai alapkőletétel.

Nagy jelentőségű volt az 1985 őszén született törvény, amely a kisegítő helyett az általános iskolai elnevezést használta, ezzel egy időben bevezette a fogyatékosok középfokú oktatását: a 2 éves speciális szakiskolát.  Így Baján is 1986-87-ben indult először a speciális szakiskola első osztálya, majd a következő évtől a második évfolyama is. 1987-től megindult a felkészülés, az új objektummal kapcsolatos megoldandó feladatok csokorba szedésére.

Az intézmény átadása tolódott, így az 1987-88-as tanévet még a Malomrév utcában töltötték. 1988 nyarán kezdődött az átköltözés és augusztus 26-án megszólalt az átadási ünnepségre behívó csengő. Az önálló bentlakásos intézmény gondolata 1973-ban vetődött fel, és hosszú, küzdelmekkel teli évek után – 1988. szeptember 1-jén új intézményt avathattak. (6500 Baja, Barátság tér 18.)

 

Barátság tér 18. 

 

Az új intézményben való kezdés egy időbe esett a rendszerváltás éveivel, ami politikai, gazdasági, társadalmi változásokkal járt. Ez idő tájt jelen volt a feszültség, az aggodalom, a várakozás, a közömbösség, a bizakodás, és a jó szándék, cselekvőkészség egyaránt. Ebben a változékony ellentmondásokkal teli időszakban indult az intézmény működése.

Az új épületben már jelentős gyermek- és pedagógus létszámbővüléssel kezdődött az oktatás az 1988/1989-es tanévben. Ezen kívül még az intézményben működött a Bács – Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint több mint 500 fő ellátására alkalmas konyha, és a gazdasági egység.

Az iskola megindulásakor a környező falvak általános iskoláiban működő gyógypedagógiai tagozatok megszűntek, és az újonnan átadott intézményben folytatták a diákok a tanulmányaikat. De nem csak a tanulók, hanem az őket tanító pedagógusok is dolgozhattak tovább Baján. Az első években számtalan probléma merült fel. Ezek okai elsősorban tapasztalatlanságból fakadtak.

 

Bajai Közoktatási Intézmény 

Az idő előre haladásával megváltozott az intézményünk működési, felépülési szerkezete is. A Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, többfunkciós, összetett gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény lett, mely a sajátos nevelési igényű – súlyos, értelmileg és tanulásban akadályozott - gyermekek és tanulók óvodai, fejlesztő iskolai, általános iskolai, speciális szakiskolai, készségfejlesztő szakiskolai nevelését – oktatást látta el, kollégiumi és lakóotthoni háttér biztosításával.

Az Intézmény 2012 januárjától kormányhivatali fennhatóság alá eső és megyei fenntartói hivatal által koordinált intézmény lett. Az átszervezések következtében számos további változást élt meg a 2012. év elejéhez viszonyítva, s ezek a változások napjainkban sem kerülik el...