Bajai EGYMI

Amint neve is jelzi - iskolánk Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Szegregált oktatás keretei közt, - a Bács-Kiskun Megyei régióban - mint megyei beiskolázású, többcélú intézmény végzi - a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott és pedagógiai programjában rögzített tevékenységeit - a rábízott tanulóközösségek szolgálatában. Populációját kisebb részben súlyos, halmozottan sérült, nagyobb részben pedig értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek és tanulók alkotják. (3 éves korosztálytól kezdve egészen a jogszabály által engedélyezett felső életkorhatárig bezárólag.)

Kiemelt célja, az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek és tanulók életminőségének javítása, szocializációs lehetőségeinek segítése. A pedagógiai munka során a különböző fogyatékossági típusoknak megfelelően folyik a nevelés-oktatás.

Az alapozó szakaszokat követően elsősorban az önálló életvitelre és a munkára való felkészítés valamint a szakiskolában a szakmai képzés, a munkaerőpiacra történő felkészítés kerül a fókuszba.Aktuális:

 

 

 Az intézmény nyitvatartási ideje: 7:00 - 18:00