Intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatás három féle formában valósul meg:

 • fejlesztő iskolai nevelés-oktatás,
 • otthoni ellátás,
 • ápoló-gondozó otthonban történő nevelés formájában.

A Bajai EGYMI Baja és környékéről érkező súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeknek, fiataloknak nyújt fejlesztési lehetőséget a fejlesztő iskolai oktatás keretein belül.

A fejlesztő iskolai oktatás a 2010-2011-es tanévben indult. Azok a súlyosan-halmozottan sérült gyerekek járnak ide, akik életük végéig állandó gondoskodásra szorulnak.

A súlyosan-halmozott fogyatékosság olyan állapot, melynek hátterében rendszerint a korai életszakaszban, ritkábban a késői életkorban bekövetkező súlyos, komplex sérülés áll, mely rendszerint a központi idegrendszert érinti.

A fejlesztő iskolai oktatásban azok a gyermekek részesülnek, akiket a szakértői bizottságok erre a képzési formára javasolnak.

Célunk:  az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése, melynek alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerekkel való tanítása.

A fejlesztés területei:

 • kommunikáció és interakció fejlesztése
 • önkiszolgálás, gondozás, öltözés, étkezés, szobatisztaságra szoktatás, toalett- tréning
 • játéktevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés
 • bazális stimuláció: bőrérzékelés, ízlelés, szaglás, hallási figyelem
 • mozgás, egyensúlyérzék fejlesztése, tájékozódás
 • finommozgás, manipuláció
 • a gyermekek bevonása a mindennapi gyakorlati tevékenységekbe, szabadidős programokon való részvétel biztosítása

Tanulóink a csoportfoglalkozások mellett egyéni fejlesztésben is részesülnek. Szakembereink tiflopedagógiai, logopédiai, konduktív foglalkozásokat biztosítanak számukra.

Egyéb terápiás szolgáltatások:

 • sószoba,
 • Snoezelen-terápiás ingerszoba,
 • Yade köves masszázságy,
 • gerincnyújtó pad,
 • Biopolar lámpa,
 • nyirokmasszázs vakum terápiás masszírozó gép,
 • konduktív pedagógiai bútorok,
 • gyógyászati és habilitációs segédeszközök használata.

 

Barátságos jól felszerelt csoportszobáinkban igyekszünk szeretetteljes légkört kialakítani és mindig a gyermekek érzelmi állapotához igazodni. Heti 20 órában látjuk el fejlesztésüket. E mellett állapotuknak megfelelő egészségügyi ellátásuk is biztosított. Személyre szóló, éves fejlesztési terveket készítünk a tanulók fejlesztési lehetőségeit szem előtt tartva.  A tervezés legfontosabb része a tanulók alapos ismerete, képességstruktúrájuk feltérképezése.

Az ápoló-gondozó otthonban elhelyezett tanulóink számára átlagosan heti 10 órában biztosítjuk a szakemberek által történő fejlesztést.

Amennyiben a tanuló iskolában való fejlesztése nem oldható meg, otthoni ellátás keretében egyéni fejlesztést is biztosítunk.

 

Rehabilitációs Pedagógiai Program