A tagozat telephelye: Baja, Oltványi utca 14.


Az autizmus diagnózisának alapja a kommunikáció, a társas kapcsolatok, valamint a rugalmas viselkedésszervezés területein mutatkozó zavart fejlődési mintázat.
Az autizmus spektrumzavar fogalmába több, eltérő diagnózis tartozik: a gyermekkori autizmust, az Asperger szindrómát, az atípusos autizmust, a nem meghatározott pervazív fejlődési zavart és az egyéb pervazív (átható) fejlődési zavart egyaránt ide sorolják.


Az autizmussal élő gyermekek alapvető jogai a köznevelésben:

-korai fejlesztés és fejlesztő nevelés,

-óvodai ellátás,

-általános iskolai, középiskolai ellátás,

-egyéb pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele.


Az autizmus minden értelmi szinten előfordul, lehet átlagos, átlag alatti vagy átlag feletti intelligencia, amely intellektuális képességzavarral társulhat.
A tagozaton egy óvodai csoportunk, az általános iskolában egy önálló és három összevont osztályunk működik.


Bajai Tankerületi Központ az óvodai csoportnál 7 fővel, míg az általános iskola esetében 20 fővel maximálta a felvehető létszámot.


Az autizmus-specifik
us nevelés-oktatás fontos alapja az egyéni és kiscsoportos fejlesztés lehetőségének biztosítása a kívánt mértékben.

Autizmus-specifikus módszerek, eszközök, tanítási stratégiák alkalmazása a lehető legsikeresebb eredmények elérésében.

Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltató, családsegítő szolgálat) való kapcsolattartás.

Rendszeres szakmai szupervízió.

Autista intézményekkel való kapcsolatfelvétel, szakmai műhelymunkák szervezése.

A tanulók folyamatos diagnosztikus mérésének tovább fejlesztése.


Autista óvodai csoportunk

Az óvodai csoportban az értelmi szint szerinti besorolás még nem történt meg. Az ő fejlesztésük a szakértői bizottság által előírt fejlesztési területeken történik, valamint mérésként a Strassmaier fejlődési skálát használjuk.

Eszköz készletünk folyamatosan bővül, ennek köszönhetően rendelkezünk elegendő fejlesztő eszközzel, valamint az alternatív augmentatív kommunikációt támogató táblagépekkel, programokkal (Verbálió).


Foglalkozások:

szabadidős tevékenység, önállóságra nevelés, vizuomotoros képességek fejlesztése, mozgásfejlesztés, játékra nevelés, zenei nevelés, kommunikáció, egyéni fejlesztés.

Az általános iskolai tagozaton önálló osztályként az A osztály (első osztály) funkcionál, ezen túl három összevont osztályban folyik az oktató-nevelő-fejlesztő munka. A B és C osztályban többségi tanterv szerint haladnak az ép értelmű gyerekek és mellettük tanulásban akadályozott tanulók eltérő tanterv szerint. Több tantárgynál a különböző évfolyamoknak csoportbontásban tartjuk a tanórákat. A D osztály az értelmileg akadályozott tanulókat foglalja magába.

Két tanuló egyéni tanrend szerint teljesíti, heti 10 órában gyógypedagógusok vezetésével a tankötelezettségét.


A tagozat személyi feltételei:

A hatékony és sikeres fejlesztés egyik elengedhetetlen feltétele, hogy létszámban és képzettségben megfelelő gyógypedagógus, pedagógus és pedagógiai munkát segítő szakember együtt gondolkodjon, és a gyermekek fejlődésének érdekében megalapozott szakmai tudással segítse az autizmus spektrum zavarral élő tanulóink minden napjait.