A készségfejlesztő iskolai oktatás

A készségfejlesztő iskolák alapvető feladata az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló életkezdésre történő felkészítésének elősegítése, a munkába állást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátításának biztosítása, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó, enyhe értelmi fogyatékos tanulóban a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges készségek kialakítása. A közismereti oktatás a készségfejlesztő iskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti kerettanterv alapján folyik. A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamainak képzését a készségfejlesztő kerettantervek határozzák meg.

 1. A képzésbe kerülés feltételei
 • alapfokú iskolai végzettség
 • Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának érvényes szakértői véleménye
 1. Életkori határok

A tanulók számára a 8. tanév befejezését követően 27 éves korig áll rendelkezésre az Intézmény.

 1. Képzési szerkezet

A Készségfejlesztő Iskola képzési szerkezete  2 + 2 éves.

A gyakorlatorientált képzés során az önálló életvezetés és a munka világában való elhelyezkedéshez szükséges részfolyamatok begyakorlása a cél.

A 9-10. osztály 2 év előkészítő évfolyamot jelent, majd a 11-12. osztály 2 év gyakorlati képzést biztosít 27 éves korig több alkalommal.

9-10. osztályban kisebb óraszámban beépül a tevékenységekbe a gyakorlati tananyag is. Szolgálva ezzel a szakmai gyakorlati alapok kialakítását. Ezen a két évfolyamon a tanuló az általános iskolában megszerzett műveltségi és praktikus ismereteit bővíti. A közismereti oktatásuk a sajátos nevelési igényeiket figyelembe véve történik, és készíti fel a tanulókat az egyszerűbb, előkészítő gyakorlatokra. Megismerkednek az elsajátítható képesítésekkel.  Az alapozó időszakban történik a szükséges alapismeretek kibontakoztatása, amely során feltérképezhetővé válik a kompetenciaterületekhez közvetlenül kötődő legfontosabb tanulói képesség. A 9-10. évfolyamon az általános műveltség megszilárdítása mellett, a modulokhoz szükséges orientációs tevékenység folyik.

A közismereti képzés elvégzése után a moduláris szakmacsoportokon folytathatják tanulmányaikat. A szakmacsoportok két modulból kerültek összetársításra. A tanulók különböző óraszámú munkatevékenységekben való részvétele történik. A gyakorlati tevékenységek mellett, a NAT szerinti fejlesztési területek tantárgyainak oktatása is történik, mint, elméleti alapképességek  szintfenntartása.

Célunk a gyakorlati síkon történő, szemléletesség útján való megtapasztalhatóság, mely a praktikus tudás megszerzését, életvezetési ismeretek kialakítását, a munkavállalói alapképességek kibontakoztatását szolgálja. Fejlődjön a tanulók szakmai kifejező tára, szakirányú ismereteinek palettája, szakmai gyakorlati képessége.

A MHGY programban során végzett tevékenységek szervesen illeszkednek a képzési szerkezet részképesítéseihez.

 A 11-12. évfolyamok során a következő modulpárok oktatása folyik:

 • Kert- és parkápoló – Szövött- tárgy készítő,
 • Autómosó kisegítő – Textil- és fonalmentő,
 • Konyhai kisegítő – Háztartástan-életvitel,
 • Agyagtárgy készítő – Palántanevelő,
 • Mosodai kisegítő – Papírtermék- készítő,
 • Mézeskalács-sütő – Kisegítő takarító
 1. Végzettség – A 12. évfolyam elméleti és gyakorlati vizsgával zárul, mely nem biztosít szakmunkás (OKJ) bizonyítványt. Tanúsítvány készül az elvégzett modulokhoz kapcsolódó tanulmányokról, eredményekről.
 2. Helyszínek – A Készségfejlesztő Iskola 3 helyszínen működik:
 • Barátság tér 18.,
 • Szegedi út 10./Szakiskola épülete,
 • Szegedi út III., (Erre a helyszínre pedagógus felügyeletében, ingyenesen, helyi buszjárattal jutnak el a tanulók.)
 1. Munkahelyszínek

A munkafolyamatok elsajátításához, begyakorlásához az Intézményen belül tanműhelyek állnak rendelkezésre (mosoda, autómosó-, agyagos műhely, varroda, tankonyha, tankert). Tanműhelyen kívül, Intézménnyel együttműködésben lévő, partneri kapcsolatok helyszínein is munkahely gyakorlati tevékenységeket folytatnak a tanulók.         

Célja: valós munkatapasztalások, másság elfogadtatása, munkaerőpiacra való integráció

Külső helyszínek közül jelenleg 8 munkahely várja tanulóinkat Baja városában. (Bajai Szent Rókus Kórház, Bajakert Nonprofit Kft., Ady Endre Városi Könyvtár, Halért Bt., Bakon-Tex Kft., Rocco ételbár, Zsilip étterem, Duna Wellness Hotel) Ezekre a helyszínekre pedagógus, vagy gyógypedagógiai asszisztens kíséretében látogatnak ki a diákok.

 1. Tanórán kívüli foglalkozások – A kötelező tanórákon felül a tanulók kézműves-, ének-, színjátszó-, sport szakkörön, tanulószobán vehetnek részt. Tanórai keretek között kutyaterápiás foglalkozásokra is van lehetőség.
 2. Egyéb lehetőségek –
 • A tanév során többször nyílik alkalom színházlátogatásra, korcsolyázásra, tanulmányi utazásra belföldön és a külföldi partnerintézményeinkbe egyaránt (Szerbia, Horvátország, Németország).
 • A tanulók tankönyvellátása ingyenesen valósul meg.
 • Az étkezés nevelőszülők részére ingyenes.
 • Kollégiumi ellátás igényelhető a tanulók részére.
 • Iskolavédőnői, iskolaorvosi és iskolapszichológiai megsegítés is rendelkezésére áll a tanulóknak.