A tanulásban akadályozott gyermekek általános iskolájában nyolc évfolyamon folyik a tanítás. A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben a gyermekek alapkészségeinek kialakítása, fejlesztése, általános műveltségük megalapozása, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz, az önműveléshez, a társadalmi együttéléshez szükséges alapvető képességeik kialakítása a legfontosabb feladatunk.

Reggel 8-tól délután 16 óráig tervezett pedagógiai munka keretében zajlik az eltérő fejlődésmenethez igazodó tanítási, nevelési tevékenység. 1-4. osztályig egésznapos iskolai ellátást, 5-8. osztályokban napközit biztosítunk. Az alacsony osztálylétszámok lehetővé teszi az egyénre szabott, differenciált bánásmódot, egyéni megsegítést. A nevelés, tanítás feladatait differenciáltan, tevékenység-centrikusan, kooperatív tanu­lási technikák alkalmazásával végezzük. Az osztályokban gyógypedagógus szakemberek végzik az oktató-nevelő munkát. Az évfolyamokon gyógypedagógiai asszisztensek segítenek, akik a gyermekek gondozását végzik, valamint közreműködnek az oktató-nevelő munka folyamatában.

Az iskola normál működése esetén, vírusmentes helyzetben a tanulók differenciált képesség- és készségfejlesztését – a kötelező tanórákon túl – jól szolgálják a különböző tanórán kívüli tevékenységek (sportköri foglalkozások, énekkar, tánckör, tehetséggondozás, kirándulások, versenyek...). A Danubia művészeti iskola kézműves,-és hangszeroktatást is tart egységünkben. A tanulók társadalmi beilleszkedését, elfogadásukat városi rendezvényeken való szereplésekkel segítjük. A diákok rendelkezésére áll jól felszerelt iskolai könyvtárunk is. Iskolánkban a 2. osztályosok úszások­tatásra járnak, és a mindennapos testmozgás is biztosított számukra. 

A Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar és a Kaposvári Egyetem felkéréseinek ele­get téve, igényeiknek megfelelően szervezzük a hallgatók komplex, egyéni gyógypedagógiai, összefüggő, illetve terepgyakorlatát.