Hiszünk abban, hogy a Program által kínált lehetőségek sokak számára fejlődésük útján sorsfordítóak, így a két éves cselekvési terveinkben olyan prioritások kerülnek megfogalmazásra, melyek segítik tehetségek sokoldalúságának felfedezését és támogatását. A program évenként megjelenő pályázati felhívásai a kétéves cselekvési programokban meghatározott intézkedések megvalósítást szolgálják.
  Bővebb információk a programról ide kattintva érhetők el

  
A kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása című, nyertes pályázat nyomán  megvalósuló intézményi projektnek a Fogyatékossággal is tehetségesnek lenni címet adták a komplex tehetséggondozó programot megvalósító gyógypedagógus szakembereink. 
A kiemelkedő képességű gyermekek támogatása egyre fontosabb társadalmi feladattá vált. Különösen vonatkozik ez a hátrányos helyzetű – a kulturálisan eltérő, a fogyatékos, a képesség deficites – tehetségek, az alul teljesítők csoportjaira, intézményünkben oktatott-nevelt diákjainkra.

Számos intézményi tapasztalat is igazolja, hogy a fogyatékkal élő személyek is lehetnek valamiben tehetségesek. A projekt által megvalósuló komplex program támogatást jelentett az alkotó munkát folytató célcsoportra, vagyis tanulóink számára is. szakmai-módszertani munka során olyan élményalapú tanulási és alkotási környezet kialakítását sikerült lehetővé tennünk, amely a tanulók eredményes tanulási feltételeit, erősségeinek támogatását egyaránt biztosíthatta. A tapasztalatok összegzése és a módszertani konzekvenciák értékelése nélkül a pedagógiai hasznosulást és az eredményességet nehéz lenne megítélni.

Az azonban már most is látható, hogy a projekt eredményei minden bizonnyal hosszú távon fennmaradhatnak a résztvevő tanulóink, a továbbra is az adott feladattal foglalkozó szakemberek tudásában, attitűdjeiben, képességeiben, kompetenciáiban.