Bank neve :Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 11998501-06608266-10000001
IBAN: HU84 1199 8501 0660 8266 1000 0001
SWIFT: GIBAHUHB
Az Alapítvány a helyi, intézményi szintű közösség szükségleteinek kielégítése céljából alakult meg. Szakmai gyakorlati oktatási helyszínt biztosítva a saját tulajdonú telephelyén. Tevékenységei a fogyatékossággal élő hátrányos helyzetű gyermekek, tanulásban akadályozott tanulók megsegítését (SNI kategória), fejlesztését célozza meg, ez által is elősegítve az integrációjukat. Az alapítvány, támogatást nyújt, szociális problémák rendezésére is, /étkezési térítési díjak átvállalása, nyári táboroztatáshoz való hozzájárulással, tartós élelmiszer csomagokkal, ruhagyűjtéssel stb./.

 Jelen pályázat kapcsán a célcsoportnak vásárolni szándékoztunk munkaruhákat, mely a pandémiás helyzetben nem valósult meg, az iskola nem rendezett szakmai versenyt, ahol a gyermekek megmérettethették volna a tudásukat és kiválasztásra került volna a konkrét célcsoport. A fogyatékossággal élő, enyhe fokban sérült, tanulásban akadályozott tanulók, gyermekek társadalmi integrációja az oktató, nevelő munkán keresztül megy végbe. Mindezekhez egyfajta „szociális, karitatív” segítő védőhálót nyújt Alapítványunk. A szervezetünk azt a társadalmi réteget támogatja, akik ezen fejlesztések és programok nélkül, lényegesen rosszabb életkörülmények között élnének, életlehetőségeik szűkösebbek lennének. A fogyatékossággal élő embereket a magyar társadalomban is az egyik leghátrányosabb helyzetű csoportnak tekinthetjük. Az érintettek kedvezőtlen egészségi, mentális állapota mellett a társadalmi körülményeikben is számos nehézséggel küzdenek, melyek egyfelől jelentősen befolyásolják a mindennapi életüket, másfelől a társadalom által elfogadott normákhoz való igazodást. A program Baján a Bajai Egymiben (Baja, Barátság Tér 18. szám alatt) valósult meg 2023.03.20-án. Egészségnap megrendezésekor releváns célunk volt az egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok tartása. Programunk erőssége, hogy az állapotfelmérő szűrést úgymond házhoz vittük egy komplex szolgáltatás keretében. A következő vizsgálatokat végeztük el: koleszterin- és vércukor szint, testzsír százalék, testtömeg-index, vérnyomás, teljes testes testanalizálás (gyulladási pontok, hormonháztartás, zsigeri zsír, víz, vitaminszükséglet stb.) légzéskapacitás (spirométerrel), EKG, ultrahangos érdoppler vizsgálatok. BLS (alapszintű újraélesztés) bemutatása ambu babával a rendezvényen.

A NEAO-KP-1-2021/2-001142 sz. pályázat szakmai beszámolója:

Fotódokumentáció
NEAO-KP-1-2022/2-001534 sz. pályázat: